De service cq onderhoud  van huisvesting van organisaties wordt vaak als een belemmerende factor gezien als het gaat om de ondersteuning van het primaire bedrijfsproces terwijl het niet te onderschatten randvoorwaarden zijn om te komen tot goede prestaties en beoordelingen van de organisatie.

Een MDS onderhoudsprogramma speelt, als klein onderdeel hiervan, in op de ontwikkelingen welke plaatsvinden binnen het facilitaire aandachtsgebied, waarbij de service gericht is op de kwaliteit en samenwerking met alle betreffende partijen.

Enkele aandachtspunten in een MDS onderhoudsprogramma zijn:

  • Goede interne en externe samenwerking met alle partijen.
  • Realiseren en bewaken van het gewenste beeld en uitstraling.
  • Inspelen op de flexibele organisatie van de service.
  • Bieden van inkoopvoordeel en verlagen van huisvestingskosten.
  • Duurzaamheid en innovaties optimaal implementeren.
  • Borging van garantie afspraken van fabrikanten.
1
vloer2